2 (,)

POLYARNAYA ZVEZDA
NERON ARCHIBALD x EVITA IZ VOLSHEBNOY STRANY
10.11.2015
PRINTSESSA ABRUTSKAYA, RKF 4378019
NERON ARCHIBALD x EVITA IZ VOLSHEBNOY STRANY
10.11.2015

1 (,)

LADA GLORIA SKAY, 4868499
NERON ARCHIBALD x EVITA IZ VOLSHEBNOY STRANY
J.Rus.Ch
31.08.2017
22.04.2020     
:
:
:
10.11.2015
No :
RKF 4378020
:
/ :
AOU 2008
:
M. Novikova
/ :
RUSSIAN FEDERATION
:
E.Antonova
/ :
RUSSIAN FEDERATION
:
1
0
 
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2020 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, April 2014